Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Tyck till om vår verksamhet

De synpunkter som du som vårdnadshavare framför är viktiga för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet. Synpunkter dokumenteras och du kan förvänta dig återkoppling.

Det finns flera vägar för synpunkter, antingen på webben via synpunkter och klagomål eller hör av dig per telefon, e-post. Kom gärna på ett personligt besök.

Våra informationskanaler

Vi informerar via daglig kontakt, telefon och via SMS.

Varje år har vi introduktionsmöte för nya vårdnadshavare och ett föräldramöte/projektmöte.

Utvecklingssamtal erbjuder vi 2 gånger/år.

Inskolning, introduktion

Introduktionen är individuell och pågår i ca 2-3 veckor i samråd med vårdnadshavarna.

Under de första dagarna på introduktionen kommer barnet till förskolan en timme tillsammans med vårdnadshavare eller annan trygg vuxen, sedan ökar tiden successivt. Vår tanke är att barnet/barnen skall ha möjlighet att knyta an till alla vuxna på förskolans avdelning. Vi lyssnar till barnets behov om vilken vuxen barnet i första hand väljer att knyta an till.

Ni som har fått plats på Balladens förskola kommer att bli inbjudna till ett möte, innan introduktionen, där ni har möjlighet att ställa frågor och se miljön.

Föräldrasamverkan

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig förutsättning för vårt pedagogiska arbete. Kommunikationen sker framför allt i det dagliga mötet på förskolan men vi bjuder också in till möten. Det är viktigt för oss personal att ni som vårdnadshavare känner er trygga när ert/era barn är hos oss.

Förskolans arbete med barnen skall ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande. /LPFÖ 98/16

Du bjuds in till utvecklingssamtal

En till två gånger per år kommer förskolan att bjuda in föräldrar/vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. I samtalet möts vi bland annat kring barnets engagemang och intresse just nu och hur detta kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

Föräldramöte ger dig information om förskolan

En till två gånger per år kommer pedagogerna att bjuda in till föräldramöte. Det ger dig som förälder/vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och att få vara med och samtala med andra föräldrar/vårdnadshavare, i mindre och större grupp, kring aktuella och angelägna ämnen.

Så samarbetar vi

Som förskola har vi regelbundet samarbete med specialpedagog, förskolepsykolog, BVC, socialsekreterare och skola. Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.

Förslag på sidor