Vi går till badhuset

Barn på badhuset

På Hönsebergets förskola har vi en lång tradition av att ta med barnen till badhuset. I nuläget får 5-6-åringarna gå till badhuset fyra gånger per termin, de som är 2-4 år gå två gånger per termin och ettåringarna en gång per termin.

Målet är att barnen ska få tidig vattenvana och kunna lita till sin förmåga att vistas på djupt vatten med armkuddar och simdyna. Målet är också att barnen ska uppleva att det är roligt och lustfyllt att gå till badhuset.

Förutom att träna vattenvanan går det utmärkt att träna exempelvis matematik eller språk i badhuset. Vi lär oss också att samarbeta och ta ansvar.

Personalen som följer med till badhuset har delvis simlärarutbildning.

Förslag på sidor