Toggle navigation

Om Kärrs äventyrsförskola

Äventyrspedagogiken genomsyrar hela vår verksamhet. Denna pedagogik främjar barnens kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Genom att använda äventyrspedagogik stärks barnens självkänsla, självförtroende och deras förmåga att samarbeta i grupp. 
Regelbundna kamratövningar och samarbetslekar avslutas med Äventyr.

På förskolan finns utbildade äventyrspedagoger via bland annat Luleå Tekniska Universitet. Barn och personal har sedan förskolans start arbetat med denna inriktning.

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Denna beprövade erfarenhet väcker nyfikenhet och intresse för ny mat, grönsaker och frukt på ett lekfullt sätt.

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) använder vi kontinuerligt som stöd för barnens språkutveckling. På förskolan fortbildas vi återkommande inom TAKK.

Är ni nyfikna och vill veta mer om Kärrs Äventyrsförskola? Ring gärna vår rektor Malin Hedlund-Ternander på telefonnummer 0522-69 51 87.

Organisation

I januari 2011 öppnades dörrarna till Kärrs äventyrsförskola i Ljungskile. Förskolan består av fem barngrupper som är indelade i tre team:

  • Vätten
  • Älvan
  • Draken

I team Vätten och Älvan ingår två barngrupper per team. I båda teamen arbetar vi med två åldersindelade grupper, 1-3 år och 3-4 år. Team Draken är en renodlad femårsgrupp.

Våra lokaler och vår omgivning

Kärrs äventyrsförskola är byggd 2011 och har ljusa och ändamålsenliga lokaler. Miljön är anpassad till barnen så de kan få vara det kompetenta barnet. Varje team har tillgång till inomhusateljé och "rum i rummen" för att skapa en trygg lekmiljö med mindre grupper.

På Kärrs äventyrsförskola har vi en stor härlig utegård som inspirerar alla sinnen. Vi har bland annat tillgång till ateljè, äventyrsgård, byggmaterial, vatten som barnen kan hämta själva från vattentunnor samt kompisgunga.

Vi har ett tillagningskök där mat och bröd tillagas av en utbildad kock.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00