Om Kärrs äventyrsförskola

Äventyrspedagogiken inspirerar vår verksamhet. Denna pedagogik främjar barnens kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Genom att använda äventyrspedagogik stärks barnens självkänsla, självförtroende och deras förmåga att samarbeta i grupp. 
Regelbundna kamratövningar och samarbetslekar avslutas med Äventyr.

På förskolan finns det utbildade äventyrspedagoger och vi har sedan starten 2011 arbetat utifrån äventyrspedagogiken.

 

Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Denna beprövade erfarenhet väcker nyfikenhet och intresse för ny mat, grönsaker och frukt på ett lekfullt sätt.

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) använder vi kontinuerligt som stöd för barnens språkutveckling. På förskolan fortbildas vi återkommande inom TAKK.

Organisation

I januari 2011 öppnades dörrarna till Kärrs äventyrsförskola i Ljungskile. Förskolan består av barngrupper som är indelade i fem avdelningar:

  • Vätten
  • Älvan
  • Draken
  • Lyktan
  • Lunan

Våra lokaler och vår omgivning

Kärrs äventyrsförskola är byggd 2011 och har ljusa och ändamålsenliga lokaler. Miljön är anpassad till barnen så de kan få vara det kompetenta barnet. Varje team har tillgång till inomhusateljé och "rum i rummen" för att skapa en trygg lekmiljö med mindre grupper.

På Kärrs äventyrsförskola har vi en stor härlig utegård som inspirerar alla sinnen. Vi har bland annat tillgång till ute-bibliotek, äventyrsgård, byggmaterial, vatten som barnen kan hämta själva från vattentunnor samt kompisgunga. Vi har även två mindre gårdar med varsin sandlåda där de yngre barnen kan gå undan och där vi alla kan ha mindre gruppaktiviteter

Vi har ett tillagningskök där mat och bröd tillagas av en utbildad kock.