Om förskolan Kreatören

Rektor Rita Svensson

Rektor Rita Svensson

Förskolan Kreatören ligger naturskönt nära skog och hav vid bukten i Rotviksbro.

Förskolan består av åtta projektgrupper:

  • Nyfiken
  • Påhittig
  • Upptäckaren
  • Frågvis
  • Utforskaren
  • Uppfinnaren
  • Nyskaparen
  • Utmanaren

Våra lokaler och vår omgivning

Gården

Den fantastiska gården är skapad som en del av naturen och är indelad i rum för vatten, skapande och konstruktion, odlingar, amfiteater, uteateljé, sinnesrum, cykelbanor, olika samlingsplatser och mycket mer! Utemiljön bjuder på många olika spännande utmaningar som inspirerar till lek, rörelse och nya upptäckter.


Torg och ateljéer

Det finns flera gemensamma pedagogiska miljöer som knyter samman förskolan och inspirerar barnen till lärande genom lek, kreativitet och skapande i olika uttrycksformer. Några exempel är ateljéerna, torget med vår restaurang samt olika upplevelserum. Miljöerna har skapats med utgångspunkt från läroplanens mål och med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Här kan du se vad vi jobbar med i ateljén

Bild från förskolans fina interiör på "lilla torget".

Förslag på sidor