Toggle navigation

Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

 • Söka och säga upp plats
 • Lägga in schema, inkomst

Här hittar du mer information om vår e-tjänst

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter och du hanterar ditt barns omsorgsschema.

Mer information om Vklass

Våra informationskanaler

Vi informerar via Vklass och finns tillgängliga på telefon och via SMS.

Varje år har vi introduktionsmöte för nya vårdnadshavare och ett föräldramöte/projektmöte. Utvecklingssamtal erbjuder vi 2 gånger/år. Föräldraråd har vi 2 gånger/år. Där har ni möjlighet att medverka och driva frågor som är viktiga för er.

Inskolning, introduktion

Introduktionen är individuell och pågår i cirka 2-3 veckor i samråd med vårdnadshavarna.

Under de första dagarna på introduktionen kommer barnet till förskolan en timme tillsammans med vårdnadshavare eller annan trygg vuxen, sedan ökar tiden successivt. Vår tanke är att barnet/barnen skall ha möjlighet att knyta an till alla vuxna på förskolans avdelning. Vi lyssnar till barnets behov om vilken vuxen barnet i första hand väljer att knyta an till.

Ni som har fått plats på Förskolan Kreatören kommer att bli inbjudna till ett möte, innan introduktionen, där ni har möjlighet att ställa frågor och se miljön.

Ta gärna del av vår bemötandepolicy samt vilka förväntningar vi har på varandra.

Tider och rutiner

En dag på förskolan Kreatören:

 • 6.00 - Förskolan öppnar.
 • 7.30 - Frukostbuffén öppnar
 • 9.00-11.00 - Projekttid, inne eller ute
 • 11.00-12.30 - Lunchbuffé
 • 12.30-14.30 - Vila, läsa eller sova samt projekttid inne eller ute
 • 14.00-15.00 - Mellanmålsbuffé
 • 15.00.17.30 - Ute/inneverksamhet
 • 16.30 - Frukt
 • 18.00 - Förskolan stänger. Tänk på att vårdnadshavare och barn ska ha lämnat förskolan till denna tid.

Vi öppnar och stänger gemensamt.

Under buffétiderna kommer grupperna till restaurangen vid olika tider, fråga på respektive hemvist vilken tid som gäller.

Föräldrasamverkan

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig förutsättning för vårt pedagogiska arbete. Kommunikationen sker framför allt i det dagliga mötet på förskolan men vi bjuder också in till möten.

En till två gånger per år kommer förskolan att bjuda in föräldrar/vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. I samtalet möts vi bland annat kring barnets engagemang och intresse just nu och hur detta kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

En till två gånger per år kommer pedagogerna att bjuda in till föräldramöte. Det ger dig som förälder/vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och att få vara med och samtala med andra föräldrar/vårdnadshavare, i mindre och större grupp, kring aktuella och angelägna ämnen.

Föräldraråd är ett forum där föräldrar/vårdnadshavare kan vara med och få information samt diskutera och påverka förskolans verksamhet. I rådet, som kommer träffas två gånger per år, ingår föräldrarepresentanter och pedagoger från varje avdelning samt rektor. Men alla är välkomma att delta i mötena.

Så samarbetar vi

Som förskola har vi regelbundet samarbete med specialpedagog, förskolepsykolog, BVC, socialsekreterare och skola. Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.

Tyck till om vår verksamhet

De synpunkter som du som vårdnadshavare framför är viktiga för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet. Synpunkter dokumenteras och du kan förvänta dig återkoppling.

Det finns flera vägar för synpunkter, antingen på webben via synpunkter och klagomål eller hör av dig per telefon, e-post. Kom gärna på ett personligt besök.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00