Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Våra informationskanaler

Vi sätter upp informationslappar på anslagstavlor/entrédörrar på respektive ingång.

Det går alltid att ringa till förskolan, vi svarar i största mån men barnen går alltid i första hand och ibland kan det vara svårt för oss att svara. Försök ringa igen lite senare eller skicka ett sms.

Om det inte är något akut går det även att skicka ett mail till förskolan. Vi kollar vår mail minst en gång varje dag.

Tider och rutiner

06.00 Förskolan öppnar
08.00 Frukost
08.30 Grupperna startar
11.30 Lunch
12.00 Vila
14.30 Mellanmål
18.00 Förskolan stänger

Introduktion

En trygg start på förskolan lägger grunden för barnets trivsel, lek och lärande. Att börja i förskolan är en stor sak för barnen. Alla inskolningar är unika. Det är därför svårt att förutse hur lång tid just ert barn behöver för att skolas in. I regel tar det cirka två veckor, under vilka en vårdnadshavare behöver finnas tillgänglig. En förälder är med barnet den första inskolningstiden på förskolan. Inskolningen är också viktig för att vårdnadshavarna skall få en inblick i förskolans verksamhet. Under inskolning i förskolan har barnet i första hand tre saker att lära sig:

  1. Man skall vänja sig vid att mamma och pappa kommer och går.
  2. De skall lära känna minst en pedagog väl
  3. De skall lära känna den nya miljön.

Föräldrasamverkan

Någon gång per år har vi drop-in, då föräldrarna i samband med hämtning får komma in och fika med sitt barn. Då finns det också chans till att titta runt i de olika gruppernas hemvister och se vad vi arbetar med under dagarna.

Föräldramöte försöker vi ha 1ggr/termin.Vår rektor har också föräldraråd regelbundet.

Förslag på sidor