Om Myntets förskola

Organisation

Myntets förskola är en kommunal förskola.

Barngrupper

Vår förskola består av två grupper.

  • I gula gruppen går barn i åldern 1-3 år.
  • I röda gruppen går barn i åldern 4-6 år.

På förskolan arbetar sex pedagoger.

Våra lokaler och vår omgivning

Förskolan ligger i ett bostadsområde med närhet till natur, bibliotek och busshållplats.

Lokalerna hyr vi av Uddevallahem.

En gång i veckan går vi till skogen, ibland går vi på promenad i närmiljön, till exempel till biblioteket eller närliggande lekplatser.

Förskolan har egen kokerska, som lagar det mesta från grunden.

Förslag på sidor