Vision, mål och pedagogik på Myntets förskola

barn som målar

Det kompetenta barnet

Vi anser att det är i det lustfyllda lärandet som barnen ges utrymme att påverka verksamhetens innehåll och utformning. När vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ökar deras lust att lära. Vi anser att alla barn är kompetenta individer med en strävan att lära och att förstå. När vi vuxna vägleder barnen, att genom egen aktivitet öka sin kompetens, utvecklar de nya kunskaper och insikter.

Språkstimulerande arbetssätt

I en språkstimulerande tillåtande miljö där vi samtalar och lyssnar på varandra främjas barnens språkutveckling. Tecken som stöd (TAKK) är en naturlig del av vår vardag. Som stöd till både vuxna och barn förekommer bilder med tecken på förskolan.

På våra förskolor samarbetar vi med modersmålslärare. Modersmålsundervisningen sker på ett lekfullt sätt och blir en naturlig del av barnens vardag.

Digitala lärverktyg

Vi dokumenterar med hjälp av digital teknik. Barnen skapar sin egen dokumentation med lärplattan och annan digital teknik.

Förslag på sidor