Kompensatoriska hjälpmedel

Förstora bilden

Många elever är i behov av olika former av kompensatoriska verktyg för att underlätta skoldagen. Nedan kan du hitta exempel på saker som har fungerat bra hos oss på Källan men självklart finns det många andra alternativ och med kreativitet kan man komma långt utan att göra stora investeringar. Att ha möjlighet att sitta och rita eller vika papper kan vara tillräckligt. Tänk på att även om eleven klarar sig utan kompensatoriskt stöd så kan det ändå spara energi att ha det. För att undvika att eleven känner sig annorlunda eller utpekad är det bra om verktygen finns tillgängliga för alla elever. Visuella scheman m.m. sätts med fördel upp så att det är väl synligt för alla.

- Planering och Schema

- Tidshjälpmedel

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Under uppbyggnad!

 

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Exempel på taktila hjälpmedel som vi använder oss av på Källan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Under uppbyggnad!

 

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

På Källan använder vi oss av många olika typer av visuellt stöd. Sidan är under uppbyggnad!

 

Förslag på sidor