Kompensatoriska hjälpmedel

Förstora bilden

Under senaste året har vi satsat på att köpa in fler kompensatoriska hjälpmedel. Det är bra att ha ett "sortiment" för eleverna olika behov och preferenser.

- Klassrumsinredning

- Pillerillsaker

- Planering och Schema

- Tidshjälpmedel

- Visuellt stöd

Förslag på sidor