Toggle navigation

Planering och Schema

Exempel på scheman med visuellt stöd:

Schema med olika färger för de olika ämnena.

Schema med olika färger för de olika ämnena.

Veckoschema med bilder

Veckoschema med bilder

Dagens schema med bilder, uppsatt på tavlan

Dagens schema med bilder, uppsatt på tavlan

Lektionsschema där lektionen delas in i två arbetspass med återhämtning emellan. Schemat plastas in så att det går att skriva in de olika aktiviteterna med whiteboardpenna.

Lektionsschema där lektionen delas in i två arbetspass med återhämtning emellan. Schemat plastas in så att det går att skriva in de olika aktiviteterna med whiteboardpenna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00