Planering och Schema

Exempel på scheman med visuellt stöd:

Schema med olika färger för de olika ämnena.Förstora bilden

Schema med olika färger för de olika ämnena.

Veckoschema med bilderFörstora bilden

Veckoschema med bilder

Dagens schema med bilder, uppsatt på tavlanFörstora bilden

Dagens schema med bilder, uppsatt på tavlan

Lektionsschema där lektionen delas in i två arbetspass med återhämtning emellan. Schemat plastas in så att det går att skriva in de olika aktiviteterna med whiteboardpenna.Förstora bilden

Lektionsschema där lektionen delas in i två arbetspass med återhämtning emellan. Schemat plastas in så att det går att skriva in de olika aktiviteterna med whiteboardpenna.

Förslag på sidor