Slickepott

Lässtund

Slickepott är en syskonavdelning med 20 barn i åldrarna 1-5 år . På Slickepott har vi som vårt största mål att alla barn ska trivas, vara trygga och känna glädje. Det ska vara roligt att gå till förskolan!

För att det ska bli roligt och för att få en harmonisk barngrupp med trygga individer arbetar vi dagligen med: grupp- och individstärkande övningar och lekar, med både organiserad, fri inne- och utelek, med samlingar, skapande och temaarbete samt andra utvecklande och lustfyllda aktiviteter.

Vi tycker det är viktigt att föräldrar och anhöriga känner sig delaktiga i det vi gör på Slickepott. Vi skickar månadsbrev där vi berättar om vad som händer på Slickepott. Vi dokumenterar också i vår tambur och på vår avdelning så att våra temaarbeten blir synliga. Vi dokumenterar dessutom barnens upplevelser och deras lärande i en projektpärm som hänger i tamburen. Varje termin har vi utvecklingssamtal. Vi har drop-in kaffe ett par gånger om året, midsommarfirande, luciafirande och grillkväll tillsammans med föräldrar och anhöriga. Vår profil är leken,  vi har fri lek och organiserad lek både ute och inne. Vi går på utflykter, både till skogen, museet, andra lekplatser och biblioteket. Där det finns barn finns det också rika möjligheter till Lek som utvecklar barnen.

Välkommen till Slickepott!

Johanna, Biljana, Zandra, Ida och Hanna


Förslag på sidor